การแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อ
ผู้ถาม :
วันที่ :1/2/2549 16:28:00
e-mail :
IP_ADDRESS:58.11.10.69
จะแก้ไขปัญหาภาวะเงินเฟ้อยังไงค่ะ

 คำตอบที่ (1) การแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อ
ผู้ตอบ: สมเดช
วันที่ :6/3/2549 9:34:36
e-mail : somdaju@moc.go.th
IP_ADDRESS: 10.4.6.65
ขอนำข้อสรุปจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาตอบให้ทราบนะครับ
-ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนจากภาวะเงินเฟ้อ เนื่องจากสินค้าที่บริการมีราคาสูงขึ้น ถ้ารายได้เท่าเดิมฐานะและความเป็นอยู่จะต่ำลงจากเดิม -คนที่มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้รับบำนาญ พนักงานบริษัท จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเนื่องจากรายได้คงที่เท่าเดิมแต่ราคาสินค้าแพงขึ้น -มี 2 ทางเลือก ทางเลือกแรกลดปริมาณซื้อสินค้าลงเพราะมีเงินเท่าเดิมหรือทางที่ 2 ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าเดิม เพื่อให้ได้สินค้าเท่าเดิม - เมื่อเงินเฟ้อสูงขึ้น แต่คนมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยน้อยลง พ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ค่อยได้ ก็จะหาวิธีแก้ไขโดยลดคุณภาพสินค้าที่ขาย จะได้ขายของราคาต่ำลงได้ ในที่สุดเศรษฐกิจจะตกต่ำลง - เมื่อเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เศรษฐกิจชะลอตัวลง นักลงทุนก็จะตัดสินใจ ชะลอการลงทุนออกไปเพราะไม่มั่นใจว่าผลิตออกมาแล้วจะขายได้หรือไม่ ถ้าขายไม่ได้หรือขายได้ราคาต่ำก็มีโอกาสขาดทุน -การที่สินค้ามีราคาเพิ่มสูงขึ้นทำให้รัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณมากขึ้นเพื่อจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และจัดทำบริการสาธารณะ - นอกจากนั้น รัฐบาลยังมีภาระให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น - สรุปแล้วเงินเฟ้อมีผลเสียกับทุกคนในประเทศ แต่ถ้าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเป็น เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับเหมาะสม ก็จะเป็นผลดีกับคนส่วนใหญ่เพราะการที่ราคาสินค้าสูงขึ้นเป็นแรงจูงใจให้ธุรกิจขยายการลงทุนเนื่องจากจะมีกำไรจากการขายสินค้ามากขึ้น - ทางแก้ด้านนโยบายบาย คือการนำนโยบายการเงินมาใช้ หมายถึงการดำเนินงานของแบงก์ชาติเพื่อเข้าไปดูแลและจัดการด้านอัตราดอกเบี้ยและหรือปริมาณเงินเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น