ขอทราบเรื่องการซ่อมรถจักรยายนยนต์
ผู้ถาม : อัจฉรา
วันที่ :13/9/2548 14:42:28
e-mail :JR@ops
IP_ADDRESS:10.0.12.2
เรียน พี่หนู อยากทราบว่าตอนนี้ถ้าจะขอซ่อมรถจักรยานยนต์ สามารถ เบิกจ่ายเงินค่าซ่อม จากที่สำนักดัชฯ หรือ ที่สำนักงานพาณิชย์ ช่วยตอบ รายละเอียดให้ด้วยค่ะ ว่าทำอย่างไรบ้าง ขอบคุณค่ะ

 คำตอบที่ (3) ขอทราบเรื่องการซ่อมรถจักรยายนยนต์
ผู้ตอบ: กร
วันที่ :4/9/2550 13:36:57
e-mail :
IP_ADDRESS: 10.4.0.1
กกัดไพเอดะ


 คำตอบที่ (1) ขอทราบเรื่องการซ่อมรถจักรยายนยนต์
ผู้ตอบ: อัญชลี
วันที่ :14/9/2548 11:19:14
e-mail : unchaleea@moc.go.th
IP_ADDRESS: 10.4.6.20
เรื่องการซ่อมจักรยานยนต์ ใช้เงินงบประมาณของสำนักดัชนี
แต่ปีงบประมาณนี้ 2548 ไม่มีเงินแล้ว ให้รอปีงบประมาณหน้า