ราคาลูกรังจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้ถาม : phat
วันที่ :19/9/2550 14:50:28
e-mail :piphat_b@yahoo.co.th
IP_ADDRESS:10.4.0.1
ประมาณวันที่ 14 ก.ย. ที่ผ่านมาเปิดราคาดินลูกรังของจังหวัดสิงห์บุรี ปี2550 ได้ในราคา 208.63 ได้ (รูปแบบใหม่) พอมาเปิดอีกครั้งก็ไม่มีเปิดได้เป็นแบบเก่า ราคาทรายหยาบก็ไม่เท่ากันสรุปว่าราคาดินลูกรังที่เปิดได้ใช้เป็นราคากลางได้หรือไม่

 คำตอบที่ (1) ราคาลูกรังจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้ตอบ: กลุ่มดส. พิกุล
วันที่ :19/9/2550 15:58:05
e-mail : pikulj@moc.go.th
IP_ADDRESS: 10.4.6.8
1.เนื่องจากในช่วงต้นเดือนกันยายน 2550 จนถึงวันนี้ (19 กย.50) web site ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าขัดข้องไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ และในขณะดำเนินการแก้ไขอาจมีข้อมูลปรากฎไม่ถูกต้อง ต้องขออภัย ณ ที่นี้ ด้วย
2. ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดสิงห์บุรี เดือนสิงหาคม 2550 ราคาทรายหยาบ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ) ราคา ลบ.ม. ละ 303.09 บาท สำหรับดินลูกรัง ไม่มีการจัดเก็บราคาไว้