ถามราคาป้ายจราจร
ผู้ถาม : ยุทธ
วันที่ :6/7/2550 10:40:25
e-mail :syuttapum@yahoo.co.th
IP_ADDRESS:10.4.0.1
ข้อสอบถามราคา เพื่อจัดทำราคากลางงานป้ายจราจร - ราคาแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.2 มม. - ราคาแผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงชนิด Microprismatic หรือ Diamond Grade

 คำตอบที่ (1) ถามราคาป้ายจราจร
ผู้ตอบ: tasgd
วันที่ :10/9/2550 15:25:29
e-mail : tasgd@hotmail.com
IP_ADDRESS: 10.4.0.1
ป้ายความปลอดภัย safety signs รวบรวมมาไว้ที่นี้แล้วคะ!
ผู้ผลิต ป้ายความปลอดภัย safety signs
บริษัท ที เอ เอส กราฟฟิค ดีไซน จำกัด www.tasgd.com โทร 0-2691-9374-5 แฟกซ์ 0-
2277-2170 เป็นผู้ผลิตป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ( Safety
Sign ) ป้ายจราจร ( Traffic Sign ) และจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อการจราจร เช่น

- ป้ายแสดงความปลอดภัย ( Safety ) - ป้ายเครื่องหมายจราจร

- ป้ายทางหนีไฟชนิดเรื่องแสง - ป้ายกล่องไฟและตู้ไฟฉุกเฉิน

- แผงกั้นจราจร และกรวยยางจราจรสะท้อนแสง - เสื้อจราจรคาดแถบสะท้อนแสง

- กระจกโค้งรอบทิศทาง - ยูโรเทป

- หมุดแบ่งเลนสะท้อนแสง -ผลิตภัณฑ์ เพื่อชีวอนามัย ( ถังขยะ ) ฯลฯ

http://www.tasgd.com