ราคากลางครุภัณฑ์
ผู้ถาม : ช่างทศ
วันที่ :4/8/2547 13:12:15
e-mail :
IP_ADDRESS:
ต้องการครุภัณฑ์ 1รถกะบะแค็ฟ/4ประตู 2.ราคากล้องดิจิตอน ขอเป็นราคากลางของหลวงนะครับ

 คำตอบ(1) ราคากลางครุภัณฑ์
ผู้ตอบ: ประภาพร
วันที่ :5/8/2547 16:59:06
e-mail :
IP_ADDRESS:
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2547 โดยราคารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน/ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) ราคา 500,000 บาท และแบบดับเบิ้ลแค็บ ราคา 570,000 บาท สำหรับขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) ราคา 610,000 บาท และแบบดับเบิ้ลแค็บ ราคา 750,000 บาท สำหรับราคากล้องดิจิตอลไม่พบในบัญชีฯ แต่จะมีกล้องถ่ายรูป ขนาดเลนส์ 1:1.8 ราคา 15,600 บาท และขนาดเลนส์ 1:1.4 ราคา 24,000 บาท และ กล้องถ่ายรูปอัตโนมัติราคา 5,000 บาท รายละเอียดสามารถ download ได้ที่สำนักงบประมาณกระทรวงการคลัง ที่ http://www.bb.go.th/07/download.html หัวข้อ "มาตรฐานงบประมาณ"
นอกจากนี้ สำหรับราคารถกะบะ ถ้าต้องการทราบราคาและรายละเอียดของ spec รถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ มีเผยแพร่ที่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ที่ www.dit.go.th หัวข้อราคากลางสินค้า หมวยดบริภัณฑ์ขนส่ง (หรือที่ http://203.148.172.199/internal_trade2/default.asp )

 คำตอบที่ (2) ราคากลางครุภัณฑ์
ผู้ตอบ: แอร์
วันที่ :12/1/2549 16:08:17
e-mail : Pui2510
IP_ADDRESS: 203.151.140.122
ต้องการทราบว่าราคาแอร์ ทุกขนาด ราคาเท่าไร ตอบด้วยด่วน