ขอทราบราคากลางวัสดุอุปกรณ์งานประปาปี2550
ผู้ถาม : tatop2520
วันที่ :22/2/2550 10:51:24
e-mail :tatop2520@hotmail.com
IP_ADDRESS:10.4.0.1
ต้องการทราบราคากลางวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานประปาทุกชนิดของปี2550

 คำตอบที่ (1) ขอทราบราคากลางวัสดุอุปกรณ์งานประปาปี2550
ผู้ตอบ: กลุ่ม ดส.
วันที่ :22/2/2550 11:31:36
e-mail : construc@moc.go.th
IP_ADDRESS: 10.4.6.86
1. ราคาวัสดุและอุปกรณ์ประปาที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจัดทำสามารถค้นได้ที่ www.price.moc.go.th/struct/index.asp เลือกราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง เลือกหมวดวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานประปา
2. ข้อมูลราคาที่จัดทำเป็นรายเดือน ข้อมูลล่าสุด คือ เดือนมกราคม 2550 สำหรับข้อมูลเดือนต่อไป จะเผยแพร่ภายในวันเปิดทำการที่ 2 ของเดือนถัดไป (ข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์ 2550 จะเผยแพร่ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2550)
3. รายการสินค้าที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าไม่ได้จัดทำ ผู้ที่มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถสืบราคาเองพร้อมทั้งทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการกำหนดราคาดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน