อยากทราบราคาเหล็กแบนขนาดต่างๆ
ผู้ถาม : เกศินีฯ
วันที่ :31/1/2550 14:08:48
e-mail :kasinee_a@hotmail.com
IP_ADDRESS:10.4.0.1
เหล็กแบนขนาด 1/2"x3"x6M. เหล็กแบนขนาด1/4"x3"x6M.

 คำตอบที่ (1) อยากทราบราคาเหล็กแบนขนาดต่างๆ
ผู้ตอบ: กลุ่ม ดส.
วันที่ :5/2/2550 16:47:22
e-mail : construc@moc.go.th
IP_ADDRESS: 10.4.6.86
1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าไม่ได้จัดเก็บราคาสินค้ารายการนี้ไว้ กรุณาสอบถามราคาจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง ตามรายละเอียดหรือลักษณะจำเพาะของสินค้าที่ต้องการทราบ
2. รายการสินค้าวัสดุก่อสร้างที่สำนักดัชนีฯ เผยแพร่ ท่านสามารถค้นหาได้ที่ www.price.moc.go.th/struct/index.asp ดูที่ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง