อยากทราบวงจรชีวิตของไก่
ผู้ถาม : ครูซ
วันที่ :19/7/2549 15:17:54
e-mail :
IP_ADDRESS:125.24.84.52

 คำตอบที่ (1) อยากทราบวงจรชีวิตของไก่
ผู้ตอบ: ...
วันที่ :4/7/2553 12:18:34
e-mail :
IP_ADDRESS: 10.4.0.1
จากไข่ ------> ลูกเจี๊ยบ ------> ไ่ก่ตัวเต็มวัย
โอKมั้ย

 คำตอบที่ (1) อยากทราบวงจรชีวิตของไก่
ผู้ตอบ: jhyhee
วันที่ :23/5/2553 19:13:46
e-mail : 213537@hitmail.com
IP_ADDRESS: 10.4.0.1
ไอสัส ไอควาย

 คำตอบที่ (1) อยากทราบวงจรชีวิตของไก่
ผู้ตอบ:
วันที่ :20/2/2554 15:42:06
e-mail :
IP_ADDRESS: 10.4.0.1
เขียนด่ากันหาพ่อมึ่งง๊

 คำตอบที่ (1) อยากทราบวงจรชีวิตของไก่
ผู้ตอบ: tar
วันที่ :1/2/2551 13:03:57
e-mail : 00000000000000000000000000000000000000000000000000
IP_ADDRESS: 202.29.83.66
ไอบ้า