ช่วยคำนวณค่าก่อสร้างอิฐบล็อกและอิฐมอญต่อ ตร.ม.
ผู้ถาม : jc
วันที่ :30/5/2549 15:59:15
e-mail :jangca2001@yahoo.com
IP_ADDRESS:124.121.105.16
ช่วยคำนวณค่าก่อสร้างอิฐบล็อก และอิฐมอญ / ตรม. เช่น 1. อิฐบล็อกใช้กี่ก้อน / ตรม. 2. อิฐมอญใช้กี่ก้อน / ตร.ม 3. ปูน ทราย ใช้ในการก่ออิฐมอญมากกว่าก่ออิฐบล็อกกี่เปอร์เซ็น 4. เวลาในการก่ออิฐมอญ มากกว่าก่ออิฐบล็อกกี่เท่า

 คำตอบที่ (2) ช่วยคำนวณค่าก่อสร้างอิฐบล็อกและอิฐมอญต่อ ตร.ม.
ผู้ตอบ: โชคครับ
วันที่ :7/6/2549 10:55:41
e-mail : somchoke_kl@yahoo.com
IP_ADDRESS: 203.151.46.131
1.ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น
-อิฐมอญ 138 ก้อน
-ปูนซีเมนต์ 16 กก.
-ปูนขาว 10.29 กก.
-ทรายหยาบ 0.05 ลบ.ม.
2.ผนังก่ออิฐบล็อก
-อิฐบล็อก 13 ก้อน
-ปูนซีเมนต์ 6.75 กก.
-ปูนขาว 3.87 กก.
-ทรายหยาบ 0.03 ลบ.ม.
ปริมาณเหล่านี้เผื่อเปอร์เซนต์แล้ว ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเมลมาคุยกันได้นะ

 คำตอบที่ (1) ช่วยคำนวณค่าก่อสร้างอิฐบล็อกและอิฐมอญต่อ ตร.ม.
ผู้ตอบ: กลุ่ม ดส.
วันที่ :31/5/2549 15:28:21
e-mail : construc@moc.go.th
IP_ADDRESS: 10.4.6.82
สามารถดูได้จากราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่าง ในหมวดงานผนัง ของสำนักงบประมาณ www.bb.go.th/Support/Std/Construc/cm_mar48/cm_wall.htm

 ช่วยคำนวณอิฐปูพื้น
ผู้ตอบ: กันตินันท์
วันที่ :18/5/2554 15:03:13
e-mail : num_wing46@hotmail.co.th
IP_ADDRESS: 10.4.0.1
ผมมีเนื้อที่ว่างขนาด 6x4 เมตร คิดเป็น 24 ตรม.อยากจะปูพื้นด้วยอิฐมอญ ต้องใช้กี่ก้อนครับ เปรียบเทียบกับการเทคอนกรีต อันไหนจะประหยัดกว่าครับ ขอทราบราคาทั้งสองอย่างด้วยครับ ขอบคุณครับ

 คำตอบที่ (4) ช่วยคำนวณค่าก่อสร้างอิฐบล็อกและอิฐมอญต่อ ตร.ม.
ผู้ตอบ: นิค
วันที่ :17/3/2555 20:48:00
e-mail : pawaree36@gmail.com
IP_ADDRESS: 10.4.0.1
ทำไมงานก่องานฉาบต้องใส่ปูยขาวด้วยคะ