ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K
ตั้งแต่เดือน มกราคมถึงปัจจุบัน
(ปี2530 = 100)

ปี 2567

ดัชนีราคา
มค.
กพ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
 M ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
315.7
316.0
316.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S ดัชนีราคาเหล็ก
266.9
265.5
265.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C ดัชนีราคาซิเมนต์
202.8
202.8
203.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 G ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
418.6
418.7
418.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
274.8
275.4
275.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
513.7
512.7
513.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A ดัชนีราคาแอสฟัลท์
479.3
467.9
489.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
389.4
389.4
397.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GIP ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
439.2
439.2
441.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AC ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
166.1
166.1
166.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PVC ดัชนีราคาท่อ PVC
152.8
152.8
152.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
344.9
344.9
344.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PE ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE
265.5
285.4
285.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โทรศัพท์ 0 2507 6719 ระหว่างวันเวลาราชการ