ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K
ตั้งแต่เดือน มกราคมถึงปัจจุบัน
(ปี2530 = 100)

ปี 2565

ดัชนีราคา
มค.
กพ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
 M ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
309.7
310.5
313.8
315.7
316.0
316.1
315.9
316.5
315.7
315.4
316.1
316.0
 S ดัชนีราคาเหล็ก
263.4
274.1
293.5
314.0
310.4
296.3
285.9
277.8
279.1
281.5
279.5
276.8
 C ดัชนีราคาซิเมนต์
191.8
192.3
194.6
198.4
199.9
200.3
200.2
200.4
201.0
201.0
201.1
201.1
 G ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
524.6
517.0
532.2
562.6
562.6
560.7
536.4
514.7
511.5
441.7
449.8
441.0
 I ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
264.6
267.4
269.1
270.0
273.8
276.3
275.9
276.0
276.6
277.5
277.2
277.0
 F ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
511.3
513.7
521.3
511.6
545.7
579.8
590.6
600.4
597.9
604.1
601.0
605.8
 A ดัชนีราคาแอสฟัลท์
516.2
549.9
564.2
583.2
583.2
584.3
597.3
561.1
569.4
514.1
522.2
522.2
 E ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
359.3
359.3
359.3
359.3
373.0
373.0
373.0
373.0
373.0
373.0
373.0
373.0
 GIP ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
531.5
531.5
599.9
613.9
613.9
580.7
522.2
514.1
505.9
501.8
501.8
511.1
 AC ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
152.2
152.2
152.2
152.2
152.2
152.2
152.2
152.2
158.7
158.7
158.7
158.7
 PVC ดัชนีราคาท่อ PVC
157.7
155.9
158.7
161.4
159.6
156.9
155.1
151.4
144.6
142.8
142.8
140.9
 W ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
343.1
 PE ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE
223.6
223.6
223.6
236.0
236.0
265.5
265.5
265.5
265.5
265.5
265.5
265.5

สนใจและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โทรศัพท์ 0 2507 6719 ระหว่างวันเวลาราชการ