ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K
ตั้งแต่เดือน มกราคมถึงปัจจุบัน
(ปี2530 = 100)

ปี 2562

ดัชนีราคา
มค.
กพ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
 M ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
293.0
294.2
294.8
294.8
294.6
294.5
294.1
294.0
293.7
293.1
292.8
292.6
 S ดัชนีราคาเหล็ก
212.5
211.6
213.4
215.8
212.6
207.4
201.8
203.6
194.9
182.8
183.5
187.2
 C ดัชนีราคาซิเมนต์
189.9
189.9
189.9
189.9
189.9
190.1
189.4
189.4
189.4
189.4
189.4
189.4
 G ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
346.4
346.4
346.4
346.4
346.4
338.6
334.0
326.2
310.6
289.0
289.0
289.0
 I ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
261.2
261.8
262.9
264.0
265.3
264.4
264.5
264.0
264.3
263.8
263.5
263.5
 F ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
432.4
448.6
463.9
467.6
473.5
444.0
450.7
438.7
440.2
435.7
436.3
448.0
 A ดัชนีราคาแอสฟัลท์
417.1
422.0
441.6
435.4
421.4
427.4
425.6
433.0
426.7
432.4
434.5
429.0
 E ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
344.2
344.2
344.2
344.3
344.3
344.3
344.3
358.2
358.2
358.2
358.2
358.2
 GIP ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
401.7
401.7
414.6
427.3
427.3
427.3
406.2
406.2
397.7
397.7
397.7
397.7
 AC ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
152.2
152.2
152.2
152.2
152.2
152.2
152.2
152.2
152.2
152.2
152.2
152.2
 PVC ดัชนีราคาท่อ PVC
142.3
142.3
142.3
142.3
142.3
142.3
142.3
142.3
142.3
142.3
142.3
142.3
 W ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
327.9
327.9
327.9
327.9
327.9
327.9
327.9
327.9
327.9
327.9
327.9
327.9
 PE ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE
196.4
196.4
196.4
196.4
196.4
196.4
196.4
196.4
196.4
196.4
196.4
196.4

สนใจและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โทรศัพท์ 0 2507 6719 ระหว่างวันเวลาราชการ