ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K
ตั้งแต่เดือน มกราคมถึงปัจจุบัน
(ปี2530 = 100)

ปี 2561

ดัชนีราคา
มค.
กพ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
 M ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซิเมนต์)
290.5
291.0
290.9
291.1
290.9
 
 
 
 
 
 
 
 S ดัชนีราคาเหล็ก
225.5
224.6
223.7
220.0
221.4
 
 
 
 
 
 
 
 C ดัชนีราคาซิเมนต์
188.9
188.5
188.5
188.5
189.7
 
 
 
 
 
 
 
 G ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
357.3
357.3
357.3
354.2
354.2
 
 
 
 
 
 
 
 I ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
260.5
259.9
259.7
260.8
262.3
 
 
 
 
 
 
 
 F ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
466.6
456.4
455.8
467.0
491.2
 
 
 
 
 
 
 
 A ดัชนีราคาแอสฟัลท์
423.5
419.9
412.0
409.4
411.8
 
 
 
 
 
 
 
 E ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
317.2
317.2
317.2
317.2
317.2
 
 
 
 
 
 
 
 GIP ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
418.1
418.1
418.1
418.1
418.1
 
 
 
 
 
 
 
 AC ดัชนีราคาท่อซิเมนต์ใยหิน
152.2
152.2
152.2
152.2
152.2
 
 
 
 
 
 
 
 PVC ดัชนีราคาท่อ PVC
145.8
149.1
149.1
149.1
145.7
 
 
 
 
 
 
 
 W ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
327.9
327.9
327.9
327.9
327.9
 
 
 
 
 
 
 
 PE ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE
194.7
194.7
194.7
194.7
194.7
 
 
 
 
 
 
 

สนใจและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โทรศัพท์ 0 2507 6719 ระหว่างวันเวลาราชการ