ดัชนีราคาใช้คำนวณค่า
Escalation Factors (K)

 


ประจำปี 2559

Download File (PDF File)

 
 มกราคม
 กุมภาพันธ์
 มีนาคม
 เมษายน
 พฤษภาคม
 มิถุนายน
 กรกฎาคม
 สิงหาคม
 กันยายน
 ตุลาคม
 พฤศจิกายน
 ธันวาคม