ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
       ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 104.7 เทียบกับ เดือนพฤศจิกายน 2561 ลดลงร้อยละ 3.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่หก (เดือนตุลาคม 2562 ลดลงร้อยละ 3.1) โดยมีปัจจัยสำคัญจากการลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (ร้อยละ 16.5) หมวดซีเมนต์ (ร้อยละ 0.2) และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ (ร้อยละ 0.2) สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดด้านอุปสงค์ อาทิ ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ กำลังการผลิตในหมวดอุปกรณ์ก่อสร้าง ปริมาณการจำหน่ายและราคาเหล็กในประเทศ เป็นต้น ในขณะที่หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ปรับตัวสูงขึ้นตามราคานำเข้า ประกอบกับสถานการณ์การผลิต ชี้ว่าราคาวัสดุก่อสร้างยังคงเคลื่อนไหวตามสถานการณ์ด้านอุปทานและอุปสงค์ในประเทศ
คาดว่า สถานการณ์ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีน่าจะยังคงชะลอลงตามปัจจัยด้านอุปทานและอุปสงค์ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มภาคการก่อสร้างมีทิศทางบวกเพิ่มขึ้นจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเบิกจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และมาตรการการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอน และค่าจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ภาคการก่อสร้างปรับตัวดีขึ้น
      
       1. เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 (YoY) ลดลงร้อยละ 3.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้
       หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 11.2 ได้แก่ ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู จากไม้นำเข้าราคาสูงขึ้น เมื่อช่วงต้นปี 2562
       หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.2 ตามการลดลงของปูนซีเมนต์ผสม ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการจำหน่ายในประเทศลดลงต่อเนื่องเป็นเดือน 9
       หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบาคอนกรีตบล็อคปูพื้น คอนกรีตผสมเสร็จ ขอบคันคอนกรีต เป็นผลจาการซ่อมแซมอาคาร บ้านเรือน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายหลังจากอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านมา
       หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 16.5 เป็นการลดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 โดยเฉพาะเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่นเรียบดำ ซีทไพล์เหล็ก ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป และตะปู เนื่องจากราคาวัตถุดิบ คือ ราคาเศษเหล็กที่ปรับตัวลดลงทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับความต้องการใช้ลดลง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างของภาครัฐในปีงบประมาณ 2563 ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณ
       หมวดกระเบื้อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
       หมวดวัสดุฉาบผิว ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
       หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.6 ได้แก่ โถส้วมชักโครก ฝักบัวอาบน้ำ ราวจับสแตนเลส และกระจกเงา จากการปรับส่วนลดเพื่อกระตุ้นยอดจำหน่ายในช่วงปลายปี
       หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ตามการเพิ่มขึ้นของประตูน้ำ
       หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.2 ตามการลดลงของยางมะตอย ที่ปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบ
      
       2. เทียบกับเดือนตุลาคม (MoM) ไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่สำคัญ ดังนี้
       หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.2 ได้แก่ ซีทไพล์คอนกรีตปรับราคาลดลงตามราคาวัตถุดิบที่ลดลง (ลวดแรงดึงสูง ปูนซีเมนต์) และ คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา
       หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เนื่องจากยอดคำสั่งซื้อจากผู้รับเหมา เริ่มมีเข้ามาจำนวนมาก
       หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ตามการเพิ่มขึ้นของซิลีโคน
       หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.1 ตามการลดลงของฉากกั้นห้องอาบน้ำสำเร็จรูป เนื่องจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายช่วงปลายปี
      
       3. เทียบกับ เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2561 (AoA) ลดลงร้อยละ 1.2 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 10.7 ได้แก่ ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู จากไม้นำเข้าราคาสูงขึ้น
       หมวดซีเมนต์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
       หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา คอนกรีตบล็อกปูพื้น คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ ซีทไพล์คอนกรีต ขอบคันคอนกรีต
       หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 9.2 ได้แก่ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่นเรียบดำ ตะแกรงเหล็ก-สำเร็จรูป ตะปู เมทัลซีท
       หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.5 ได้แก่ กระเบื้องเคลือบปูพื้น-บุผนัง กระเบื้องยาง PVC ปูพื้น กระเบื้องแกรนิต
       หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ สีเคลือบน้ำมัน สีรองพื้นปูน ซิลิโคน
       หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.7 ได้แก่ โถส้วมชักโครก อ่างล้างหน้าเซรามิก ที่ปัสสาวะเซรามิก กระจกเงา ที่ใส่สบู่ ฉากกั้นห้องอาบน้ำสำเร็จรูป สายน้ำดี ราวแขวนผ้าติดผนัง
       หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.6 ได้แก่ เต้ารับ ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี ข้องอ-ข้อต่อ-สามทางท่อประปา ท่อระบายน้ำเสียพีวีซี
       หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.4 ได้แก่ หินคลุก หินย่อย อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมิเนียมแผ่นเรียบ ยางมะตอย
      
      
      
      

*******************************************************

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน พฤศจิกายน   ี 2562
(2553 = 100 )

หมวด

สัดส่วน
น้ำหนัก
 
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
พ.ย.62
ต.ค.62
พ.ย.61
เฉลี่ย
พ.ย.62/
ต.ค.62
พ.ย.62/
พ.ย.61
ม.ค.- พ.ย.62/
ม.ค.- พ.ย.61
  ดัชนีรวม
100.00    
104.7
104.7
108.0
104.7
  0.0
-3.1
-1.2
  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
7.26    
129.8
129.8
116.7
129.8
  0.0
11.2
10.7
  ซีเมนต์
12.87    
105.1
105.1
105.3
105.1
  0.0
 -0.2
  0.0
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
16.60    
133.6
133.9
132.0
133.6
 -0.2
  1.2
  1.8
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
20.01    
  85.3
  85.2
102.2
  85.3
  0.1
-16.5
-9.2
  กระเบื้อง
6.94    
103.3
103.3
103.3
103.3
  0.0
  0.0
  1.5
  วัสดุฉาบผิว
3.64    
108.3
108.1
108.3
108.3
  0.2
  0.0
  0.1
  สุขภัณฑ์
2.11    
106.2
106.3
106.8
106.2
 -0.1
 -0.6
 -0.7
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
12.77    
  92.1
  92.1
  92.0
  92.1
  0.0
  0.1
 -0.6
  วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
17.80    
113.8
113.8
114.0
113.8
  0.0
 -0.2
 -0.4


กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5822 โทรสาร. 0 2507 5825