ตารางสรุปดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป ปี 2537- 2563

2550 (2007) = 100


2557
รวมทุกรายการ (All Commodities)
  เดือน 
ทั้งประเทศ
กรุงเทพ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
 ภาคใต้