เปรียบเทียบ
มค.
ดัชนี
95.8
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 1.5
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 2.2
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 2.2