เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
ดัชนี
95.8
97.5
98.7
98.3
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 1.5
 1.8
 1.2
-0.4
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 2.2
 5.7
 10.7
 13.1
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 2.2
 4.0
 6.1
 7.8