เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
ดัชนี
92.2
92.4
92.7
93.1
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 1.4
 0.2
 0.3
 0.4
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 6.7
 6.2
 6.8
 6.4
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 6.7
 6.5
 6.6
 6.6