เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
พค.
มิย.
กค.
สค.
กย.
ตค.
พย.
ดัชนี
91.8
92.8
93.1
93.7
93.5
93.1
93.6
93.0
93.2
92.9
93.5
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 0.5
 1.1
 0.3
 0.6
-0.2
-0.4
 0.5
-0.6
 0.2
-0.3
 0.6
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
-0.4
 0.4
 0.4
 0.6
-0.2
-0.6
 0.4
-0.3
-0.6
 -1.4
 1.3
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
-0.4
 0.0
 0.2
 0.3
 0.2
 0.0
 0.1
 0.1
 0.0
-0.1
 0.0