เปรียบเทียบ
มค.
ดัชนี
86.4
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 1.3
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 8.3
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 8.3