เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
พค.
ดัชนี
93.7
92.2
89.2
86.9
88.7
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 0.1
 -1.6
 -3.3
 -2.6
 2.1
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 2.1
-0.6
 -4.2
 -7.3
 -5.1
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 2.1
 0.8
 -1.0
 -2.6
 -3.1