เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
มีค.
ดัชนี
86.4
87.0
86.8
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 1.3
 0.7
-0.2
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 8.3
 8.9
 7.0
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 8.3
 8.5
 8.0