เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
ดัชนี
93.7
92.2
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 0.1
 -1.6
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 2.1
-0.6
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 2.1
 0.8