เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
ดัชนี
110.4
110.3
111.2
113.1
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 0.2
-0.1
 0.8
 1.7
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 -1.8
 -1.6
 0.1
 0.9
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 -1.8
 -1.7
 -1.2
-0.5