เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
พค.
มิย.
กค.
ดัชนี
95.8
97.5
98.7
98.3
99.6
101.0
101.5
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 1.5
 1.8
 1.2
-0.4
 1.3
 1.4
 0.5
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 2.2
 5.7
 10.7
 13.1
 12.3
 11.6
 11.1
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 2.2
 4.0
 6.1
 7.8
 8.8
 9.2
 9.4