เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
พค.
มิย.
กค.
สค.
กย.
ตค.
ดัชนี
112.4
112.1
111.1
112.1
109.8
108.8
109.9
110.8
112.2
112.0
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 1.3
-0.3
-0.9
 0.9
 -2.1
-0.9
 1.0
 0.8
 1.3
-0.2
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 5.4
 2.6
 -1.7
-0.3
 -3.6
 -5.2
 -3.3
 -1.9
 0.2
-0.2
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 5.4
 4.0
 2.1
 1.5
 0.5
-0.5
 -1.0
 -1.1
 -1.0
-0.9