เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
พค.
มิย.
กค.
สค.
ดัชนี
86.4
87.0
86.8
87.5
87.3
86.9
87.2
88.0
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 1.3
 0.7
-0.2
 0.8
-0.2
-0.5
 0.3
 0.9
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 8.3
 8.9
 7.0
 6.2
 4.4
 3.0
 3.3
 3.7
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 8.3
 8.5
 8.0
 7.5
 6.9
 6.2
 5.8
 5.4