เปรียบเทียบ
มค.
ดัชนี
95.5
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 0.4
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 3.7
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 3.7