เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
ดัชนี
101.9
102.5
103.0
102.8
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 0.7
 0.6
 0.5
-0.2
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 0.9
 2.0
 3.5
 3.9
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 0.9
 1.4
 2.2
 2.6