เปรียบเทียบ
มค.
ดัชนี
101.9
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 0.7
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 0.9
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 0.9