เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
พค.
มิย.
กค.
ดัชนี
101.9
102.5
103.0
102.8
103.2
103.4
103.5
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 0.7
 0.6
 0.5
-0.2
 0.4
 0.2
 0.1
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 0.9
 2.0
 3.5
 3.9
 4.3
 3.8
 3.3
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 0.9
 1.4
 2.2
 2.6
 2.9
 3.1
 3.1