เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
พค.
มิย.
กค.
สค.
กย.
ตค.
ดัชนี
108.7
108.6
108.6
109.0
108.7
108.5
108.8
109.4
109.7
109.6
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 0.6
-0.1
 0.0
 0.4
-0.3
-0.2
 0.3
 0.6
 0.3
-0.1
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 3.0
 2.1
 0.9
 0.9
 0.3
-0.4
 0.5
 1.1
 1.7
 1.6
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 3.0
 2.5
 2.0
 1.7
 1.4
 1.1
 1.0
 1.0
 1.1
 1.2