เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
ดัชนี
109.8
110.0
110.3
110.6
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 0.3
 0.2
 0.3
 0.3
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 1.0
 1.3
 1.6
 1.5
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 1.0
 1.1
 1.3
 1.4