เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
พค.
มิย.
กค.
สค.
กย.
ตค.
พย.
ดัชนี
95.5
96.0
96.0
96.5
96.7
96.8
97.0
97.7
98.4
98.4
98.9
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 0.4
 0.5
 0.0
 0.5
 0.2
 0.1
 0.2
 0.7
 0.7
 0.0
 0.5
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 3.7
 4.2
 3.3
 3.3
 2.7
 2.3
 2.5
 3.6
 4.2
 4.0
 4.5
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 3.7
 4.0
 3.7
 3.7
 3.4
 3.3
 3.2
 3.2
 3.3
 3.4
 3.5