เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
มีค.
ดัชนี
100.1
100.3
100.6
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 0.8
 0.2
 0.3
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 4.8
 4.5
 4.8
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 4.8
 4.6
 4.7