เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
มีค.
ดัชนี
95.5
96.0
96.0
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 0.4
 0.5
 0.0
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 3.7
 4.2
 3.3
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 3.7
 4.0
 3.7