เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
พค.
มิย.
กค.
สค.
กย.
ตค.
ดัชนี
98.4
100.5
99.5
98.9
98.9
99.6
100.2
100.5
100.5
100.6
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 -2.7
-0.5
 -1.0
-0.6
 0.0
 0.7
 0.6
 0.3
 0.0
 0.1
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 -1.9
-0.2
 -1.6
 -2.4
 -2.3
 -1.5
 -1.0
-0.4
-0.6
-0.1
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 -1.9
 0.3
-0.4
-0.9
 -1.1
 -1.3
 -1.2
 -1.1
 -1.0
 -1.2