เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
มีค.
เมย.
พค.
มิย.
กค.
ดัชนี
100.3
100.7
101.1
101.3
101.2
101.1
101.2
เดือนก่อนหน้า (M/M)
 0.3
 0.4
 0.4
 0.2
-0.1
-0.1
 0.1
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 0.2
 0.4
 0.5
 0.3
 0.0
 0.2
 0.6
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 0.2
 0.3
 0.4
 0.4
 0.3
 0.3
 0.3