เปรียบเทียบ
มค.
กพ.
ดัชนี
101.0
100.5
เดือนก่อนหน้า (M/M)
-0.1
-0.5
เดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (Y/Y)
 0.7
-0.2
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า (A/A)
 0.7
 0.3