Download ......

ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เดือน กรกฎาคม  2555


 

       กระทรวงพาณิชย์ ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เดือนกรกฎาคม 2555 โดยสรุป
จากการสำรวจราคาสินค้าและบริการของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 368 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพื่อนำมาคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ผลดังนี้
      
       1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเดือนกรกฎาคม 2555
       ในปี 2550 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เท่ากับ 100 และเดือนกรกฎาคม 2555 เท่ากับ 114.17 ( เดือนมิถุนายน 2555 เท่ากับ 113.74 )
       2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเดือนกรกฎาคม 2555 เมื่อเทียบกับ
       2.1 เดือนมิถุนายน 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.38
       2.2 เดือนกรกฎาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 3.11
       2.3 เทียบเฉลี่ย 7 เดือน (มกราคม-กรกฎาคม) ปี 2555 กับระยะเดือนเดียวกันของปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 2.94
      
       3. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเดือนกรกฎาคม 2555 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.38 (เดือนมิถุนายน 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.36) โดยสินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ราคาปรับสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวสารเจ้า ไก่สด ผลไม้สด เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำประปา ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล น้ำมันเชื้อเพลิง และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สำหรับสินค้าที่ปรับราคาลดลง ได้แก่ ข้าวสารเหนียว ผักสด เนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์น้ำ เป็ดไก่สำเร็จรูปและแปรรูป ไข่และผลิตภัณฑ์นม สิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด และอุปกรณ์ยานพาหนะ เป็นต้น
       3.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 0.67 (เดือนมิถุนายน 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.04) จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าประเภทอาหาร ได้แก่ ข้าวสารเจ้า สูงขึ้นร้อยละ 0.18 ไก่สด สูงขึ้นร้อยละ 0.71 ผลไม้สด สูงขึ้นร้อยละ 8.77 (กล้วยน้ำว้า ส้มเขียวหวาน มะละกอสุก สับปะรด เงาะ มะม่วง แตงโม ทุเรียน ฝรั่ง ชมพู่ ส้มโอ มังคุด ลองกอง ลิ้นจี่) เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.03 (เยลลี่ กะทิสำเร็จรูป เกลือป่น น้ำปลา ซอสหอยนางรม ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.15 (เครื่องดื่มรสชอกโกแลต น้ำดื่มบริสุทธิ์ น้ำแข็ง)
       สำหรับสินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวสารเหนียว ลดลงร้อยละ 0.47 เนื้อสัตว์สด ลดลงร้อยละ 0.42 (เนื้อสุกร กระดูกซี่โครงหมู เนื้อโค) ผักสด ลดลงร้อยละ 8.76 (กะหล่ำปลี แตงกวา ผักกาดขาว ผักคะน้า เห็ด ผักชี ถั่วฝักยาว บวบ มะละกอดิบ ฟักทอง มะนาว พริกสด ขึ้นฉ่าย ต้นหอม ถั่วลันเตา หัวผักกาดขาว ขิง ตำลึง ดอกกุ้ยฉ่าย) ปลาและสัตว์น้ำ ลดลงร้อยละ 0.06 (ปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม ปลาแดง ปลาทู หอยแครง หอยลาย หอนแมลงภู่) เป็ดไก่สำเร็จรูปและแปรรูป ลดลงร้อยละ 0.59 (เป็ดพะโล้ ไก่ย่าง) ไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 1.39 (ไข่ไก่ ไข่เค็ม นมข้นหวาน นมผง ครีมเทียม) เป็นต้น
      
       3.2 ดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.20 (เดือนมิถุนายน 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.57) จากการสูงขึ้นของหมวดเคหสถาน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.02 ค่าน้ำประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.27 ส่วนสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 2.25 ตามการสูงขึ้นของราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามภาวะราคาตลาดโลก ค่าวัสดุก่อสร้าง สูงขึ้นร้อยละ 0.06 (กระเบี้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ปูนซีเมนต์) ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.07 (สบู่ถูตัว แชมพู น้ำมันใส่ผม ลิปติก แปรงสีฟัน ใบมีดโกน ครีมนวดผม ผ้าอนามัย แป้งทาผิวกาย) และค่าเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.17 (เบียร์ สุรา)
       สำหรับสินค้าที่มีราคาตัวลดลง ได้แก่ สิ่งที่ทำความสะอาด ลดลงร้อยละ 0.44 (ผงซักฟอก ก้อนดับกลิ่น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น สารกำจัดแมลง/ไล่แมลง) อุปกรณ์ยานพาหนะ ลดลงร้อยละ 0.19 (ยางรถยนต์ แบตเตอรี่รถยนต์)
      
       4. พิจารณาดัชนีเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 3.11 จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 6.26 ได้แก่ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 3.51 ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.75 ผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 25.05 เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 10.37 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 3.02 อาหารสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 4.11 อาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 4.45 และอาหารบริโภค-นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 3.72 สำหรับดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.23 ได้แก่ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.71 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 2.58 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลสูงขึ้นร้อยละ 1.30 หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ 0.83 และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.51
      
       5. พิจารณาดัชนีเฉลี่ย 7 เดือน(มกราคม-กรกฎาคม) 2555 เทียบกับระยะเดือนเดียวกันของปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 2.94 จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 6.44 ตามการสูงขึ้นของหมวด ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 3.45 เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ สูงขึ้นร้อยละ 2.21 ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 1.46 ผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 12.97 เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 12.38 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.75 อาหารสำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 6.60 และหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.89 ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 0.12 ค่ากระแสไฟฟ้า สูงขึ้นร้อยละ 8.61 ค่าน้ำประปา สูงขึ้นร้อยละ 1.63 และค่าเช่าบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.63
      
      

    

  ดัชนีราคาผู้บริโภค.. ชุดทั่วไปกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 เดือน กรกฎาคม  ปี 2555  
(2558=100)
 

Code
หมวด
สัดส่วนน้ำหนัก
ปีฐาน
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
GROUP AND SUBGROUP
 ก.ค.55
มิ.ย.55
ก.ค.54
ก.ค.55/
มิ.ย.55
ก.ค.55/
ก.ค.54
ม.ค.-ก.ค.55/
ม.ค.54-ก.ค.54
0000
 รวมทุกรายการ
100.00   
97.58
97.21
94.64
  .38
  3.11
  2.94
ALL COMMODITIES
1000
 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
  34.67   
94.76
94.12
89.17
  .67
  6.26
  6.44
FOOD AND NON - ALCOHOLIC BEVERAGES
1110
      ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
  2.02   
97.08
96.98
93.79
  .10
  3.51
  3.45
RICE, FLOUR AND CEREAL PRODUCTS
1120
      เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ
  5.15   
88.19
88.30
89.81
 -0.12
-1.81
  2.21
MEATS, POULTRY AND FISH
1121
      เนื้อสัตว์
  1.96   
88.61
88.88
96.13
 -0.3
-7.82
 -0.69
MEATS
1122
      เป็ด ไก่
  1.06   
92.06
91.98
94.51
  .09
-2.59
  .88
DUCK, CHICKEN AND FROG
1123
      ปลาและสัตว์น้ำ
  2.13   
86.16
86.21
81.59
 -0.06
  5.59
  6.18
FISH AND AQUATIC ANIMALS
1130
      ไข่และผลิตภัณฑ์นม
  1.25   
95.84
97.20
95.13
-1.39
  .75
  1.46
EGGS AND DAIRY PRODUCTS
1140
      ผักและผลไม้
  4.15   
92.96
89.10
74.34
  4.33
25.05
12.97
VEGETABLES AND FRUITS
1150
      เครื่องประกอบอาหาร
  1.43   
95.50
95.47
86.53
  .03
10.37
12.38
SEASONINGS AND CONDIMENTS
1160
      เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
  1.46   
98.29
98.13
95.40
  .15
  3.02
  2.75
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
1200
   อาหารสำเร็จรูป
  19.21   
96.48
96.40
92.67
  .08
  4.11
  6.60
PREPARED FOOD
1210
      อาหารบริโภค-ในบ้าน
  9.12   
96.90
96.90
92.78
  .00
  4.45
  8.25
PREPARED FOOD AT HOME
1220
      อาหารบริโภค-นอกบ้าน
  10.10   
95.75
95.58
92.32
  .17
  3.72
  4.78
FOOD AWAY FROM HOME
2000
 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
  2.51   
97.37
97.35
96.68
  .02
  .71
  .68
APPAREL AND FOOTWARE
3000
 หมวดเคหสถาน
  25.58   
95.82
95.82
93.41
  .00
  2.58
  1.87
HOUSING AND FURNISHING
3100
   ค่าที่พักอาศัย
  17.81   
96.08
96.06
95.47
  .02
  .63
  .65
SHELTER
3110
      ค่าเช่า
  15.80   
95.94
95.93
95.36
  .01
  .60
  .62
HOUSE RENT
3200
   ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำประปาและแสงสว่าง
  5.60   
94.38
94.32
85.94
  .07
  9.83
  6.09
ELECTRICITY, FUEL AND WATER SUPPLY
3300
   สิ่งทอสำหรับใช้ในบ้าน
  .17   
97.76
97.76
97.27
  .00
  .50
  .73
TEXTILE - HOUSE FURNISHING
3600
   สิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด
  1.34   
96.78
97.20
95.14
 -0.44
  1.72
  2.70
CLEANIMG SUPPLIES
4000
 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
  6.06   
97.47
97.44
96.23
  .04
  1.30
  1.20
MEDICAL AND PERSONAL CARE
4100
   ค่าตรวจรักษาและค่ายา
  1.28   
97.31
97.30
96.03
  .01
  1.33
  .64
MEDICAL CARE
4200
   ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
  4.19   
96.83
96.76
95.39
  .07
  1.51
  1.73
PERSONAL CARE EXPENDITURES
5000
 หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
  22.79   
104.02
103.50
103.90
  .50
  .11
  .06
TRANSPORTATION AND COMMUNICATION
5100
   ค่าโดยสารสาธารณะ
  3.57   
97.89
97.89
96.19
  .00
  1.76
 -0.1
PUBLIC TRANSPORTATION SERVICES
5200
   ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง
  13.41   
108.79
107.49
109.67
  1.21
 -0.8
  .26
VEHICLES AND VEHICLE OPERATION
5400
   การสื่อสาร
  4.57   
100.19
100.19
100.23
  .00
 -0.04
 -0.09
COMMUNICATION AND EQUIPMENTS
6000
 หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา
  7.20   
97.91
97.88
97.11
  .02
  .83
  .34
RECREATION AND EDUCATION
7000
 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
  1.20   
86.38
86.31
85.95
  .09
  .51
  .20
TOBACCO AND ALCOHOLIC BEVERAGES
8000
 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม
  65.33   
98.82
98.62
97.61
  .20
  1.23
  .89
NON-FOOD AND BEVERAGES
9000
 กลุ่มอาหารสดและพลังงาน
  23.10   
99.49
98.12
93.20
  1.40
  6.75
  4.96
RAW FOOD AND ENERGY
9100
   อาหารสด
  12.57   
92.08
90.77
84.86
  1.44
  8.51
  6.06
RAW FOOD
9200
   พลังงาน
  10.53   
108.07
106.66
104.28
  1.31
  3.62
  3.00
ENERGY
9300
   ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
  76.90   
97.11
97.08
95.31
  .03
  1.89
  2.27
EXCLUDE RAW FOOD AND ENERGY
หมายเหตุ..... : ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน หมายถึง ดัชนีผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุ่มพลังงาน    

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5849 โทรสาร. 0 2507 5825