ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด พิษณุโลก ปี 2548

หน้า 21 จากทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป >>>> หรือ
หน้า |1|2|

ราคา : บาท

ลำดับ รายการ หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์

* หมายถึงราคา Price List

หน้าถัดไป >>>>