รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป..ของ ประเทศไทย ปี 2550 ปีฐาน 2554
Report for Consumer Price Index of THAILAND YEAR 2007 BASE YEAR 2011

ปี

       
Download to Excel

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
หน้า | 1 |

   
ลำดับ รายการ
หากต้องการข้อมูลย้อนหลัง คลิ๊กที่ชื่อรายการ
DESCRIPTION ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
NO. JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. AVG.
1
รวมทุกรายการ   ALL COMMODITIES
  82.50
  82.20
  82.70
  83.50
  84.20
  84.20
  84.20
  83.70
  84.20
  84.90
  85.30
  85.30
  83.91
2
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   FOOD AND NON - ALCOHOLIC BEVERAGES
  65.00
  64.40
  64.80
  65.80
  66.40
  66.60
  66.60
  66.20
  66.50
  67.40
  67.20
  67.10
  66.17
3
   อาหารปรุงที่บ้าน   FOOD AT HOME
  60.80
  59.60
  60.20
  61.60
  62.60
  62.80
  62.70
  62.10
  62.50
  63.80
  63.60
  63.10
  62.12
4
      ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง   RICE, FLOUR AND CEREAL PRODUCTS
  64.20
  64.30
  64.50
  65.20
  65.40
  66.60
  67.10
  67.40
  67.80
  67.90
  67.80
  67.00
  66.27
5
      ข้าว   RICE
  60.40
  60.60
  60.60
  61.30
  61.50
  63.00
  63.60
  63.90
  64.40
  64.60
  64.30
  63.30
  62.63
6
      แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง   FLOUR AND CEREAL PRODUCTS
  77.10
  77.10
  77.60
  77.90
  78.00
  78.00
  78.00
  78.20
  78.30
  78.50
  78.60
  78.90
  78.02
7
      แป้ง   FLOUR
  73.80
  74.20
  73.80
  73.80
  74.50
  74.50
  74.50
  75.10
  75.20
  77.30
  83.60
  85.20
  76.29
8
      ผลิตภัณฑ์จากแป้ง   FLOUR PRODUCTS
  77.00
  77.20
  77.60
  77.80
  77.80
  77.90
  77.90
  78.10
  78.30
  78.50
  78.50
  78.90
  77.96
9
      เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ   MEATS, POULTRY AND FISH
  63.30
  61.80
  62.40
  63.20
  63.60
  63.80
  64.40
  65.00
  65.00
  64.50
  65.10
  65.70
  63.98
10
      เนื้อสัตว์   MEATS
  60.40
  58.00
  58.90
  60.00
  60.10
  60.30
  61.10
  62.10
  62.00
  61.10
  61.90
  62.40
  60.69
11
      เนื้อสัตว์สด   MEATS
  56.20
  53.30
  54.40
  55.70
  55.90
  56.10
  57.00
  58.20
  58.10
  56.90
  58.00
  58.10
  56.49
12
      เนื้อสัตว์แปรรูป   PROCESSED MEATS
  78.90
  78.80
  78.90
  78.80
  78.80
  78.90
  79.00
  78.90
  78.90
  79.40
  79.40
  80.80
  79.13
13
      เป็ด ไก่   DUCK, CHICKEN AND FROG
  66.10
  63.30
  64.20
  66.10
  67.00
  68.50
  70.30
  71.20
  71.10
  70.70
  72.20
  73.20
  68.66
14
      เป็ด ไก่ สด   DUCK, CHICKEN AND FROG
  65.80
  62.80
  64.60
  65.70
  66.90
  68.90
  71.20
  72.40
  72.20
  71.30
  72.70
  73.50
  69.00
15
      เป็ด ไก่ สำเร็จรูปและแปรรูป   PREPARED DUCK, CHICKEN AND FROG
  66.20
  63.80
  62.50
  66.60
  66.80
  67.10
  67.50
  67.80
  67.80
  68.80
  70.00
  71.60
  67.21
16
      ปลาและสัตว์น้ำ   FISH AND AQUATIC ANIMALS
  64.70
  64.60
  64.60
  65.00
  65.20
  65.10
  65.20
  65.10
  65.20
  65.40
  65.20
  65.80
  65.09
17
      ปลาน้ำจืดสด   FRESH WATER FISH
  63.70
  63.00
  62.70
  63.10
  63.20
  63.20
  63.20
  63.70
  63.80
  64.30
  64.80
  65.30
  63.67
18
      ปลาน้ำทะเลสด   MARINE FISH
  63.30
  62.50
  62.20
  62.40
  63.00
  63.20
  63.00
  62.80
  62.90
  62.70
  61.50
  61.80
  62.61
19
      สัตว์น้ำ   AQUATIC ANIMAL
  60.00
  60.10
  60.20
  60.20
  60.50
  59.90
  59.70
  59.50
  59.60
  59.90
  59.70
  59.90
  59.93
20
      ปลาแปรรูป   PROCESSED FISH
  71.10
  72.00
  72.60
  73.50
  74.00
  74.00
  74.60
  74.20
  74.60
  74.20
  74.40
  75.40
  73.72
21
      สัตว์น้ำแปรรูป   PROCESSED AQUATIC
  74.20
  74.90
  74.90
  74.90
  74.30
  74.40
  74.40
  74.40
  74.50
  74.70
  74.90
  74.90
  74.62
22
      ไข่และผลิตภัณฑ์นม   EGGS AND DAIRY PRODUCTS
  73.40
  73.50
  73.20
  73.10
  74.40
  75.80
  76.30
  76.80
  77.40
  77.40
  78.70
  79.40
  75.78
23
      ไข่   EGGS
  69.00
  69.00
  67.80
  67.30
  69.80
  71.70
  72.30
  73.40
  74.40
  73.00
  73.10
  71.90
  71.06
24
      นมและผลิตภัณฑ์นม   MILK AND DAIRY PRODUCTS
  74.90
  75.00
  75.20
  75.30
  76.10
  77.20
  77.70
  78.00
  78.40
  78.90
  80.80
  82.20
  77.48
25
      ผักและผลไม้   VEGETABLES AND FRUITS
  46.40
  44.80
  45.80
  47.90
  49.50
  49.20
  48.40
  46.60
  47.30
  49.90
  48.90
  47.70
  47.70
26
      ผักสดแปรรูปและอื่นๆ   FRESH VEG., PROCESSED AND OTHERS
  54.90
  51.50
  52.40
  57.20
  62.60
  60.10
  57.90
  53.60
  53.40
  57.30
  55.80
  53.70
  55.87
27
      ผักสด   FRESH VEGETABLES
  54.90
  51.70
  53.80
  59.60
  66.00
  62.80
  60.10
  54.20
  53.80
  58.40
  55.20
  53.20
  56.98
28
      ผักแปรรูปและอื่นๆ   PROCESSED VEGETABLE AND OTHER
  57.60
  52.80
  48.00
  46.50
  46.70
  47.40
  48.10
  53.30
  54.30
  53.80
  61.90
  59.50
  52.49
29
      ผลไม้สดแปรรูปและอื่นๆ   FRESH FRUITS., PROCESSED AND OTHERS
  40.40
  40.10
  41.10
  41.40
  40.10
  41.40
  41.70
  41.70
  43.00
  44.70
  44.10
  43.70
  41.95
30
      ผลไม้สด   FRESH FRUITS
  40.00
  39.70
  40.70
  40.90
  39.70
  41.00
  41.30
  41.20
  42.60
  44.30
  43.70
  43.20
  41.53
31
      ผลไม้แปรรูปและอื่น ๆ   PROCESSED FRUIT
  69.50
  69.50
  70.20
  70.90
  70.80
  71.20
  70.40
  70.60
  70.80
  70.50
  70.60
  70.80
  70.48
32
      เครื่องประกอบอาหาร   SEASONINGS AND CONDIMENTS
  64.90
  64.80
  65.00
  65.10
  65.40
  66.10
  66.60
  66.80
  67.00
  67.00
  67.50
  68.60
  66.23
33
      ผลิตภัณฑ์น้ำตาล   SUGAR AND SWEET
  58.90
  58.80
  58.90
  58.90
  58.80
  58.90
  59.30
  59.30
  59.60
  59.50
  59.40
  59.50
  59.15
34
      น้ำตาลและขนมหวาน   SUGAR AND SWEET
  58.90
  58.80
  58.90
  58.90
  58.80
  58.90
  59.30
  59.30
  59.60
  59.50
  59.40
  59.50
  59.15
35
      เครื่องปรุงอาหาร   FAT, OIL AND SEASONALINGS
  71.90
  72.00
  72.10
  72.20
  73.10
  74.40
  75.20
  75.50
  75.60
  75.90
  76.90
  79.20
  74.50
36
      น้ำมันและไขมัน   OIL AND FAT
  61.70
  61.50
  61.90
  62.10
  64.40
  67.40
  69.20
  70.10
  70.30
  71.20
  73.10
  77.60
  67.54
37
      เครื่องปรุงรส   SEASONING
  78.90
  79.00
  79.10
  79.10
  79.20
  79.50
  79.40
  79.10
  79.30
  79.10
  79.70
  80.40
  79.32
38
      เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
  85.80
  86.10
  86.10
  85.70
  86.00
  86.00
  86.00
  86.20
  86.60
  87.10
  87.40
  87.10
  86.34
39
   อาหารสำเร็จรูป   PREPARED FOOD
  71.70
  71.70
  71.70
  72.30
  72.40
  72.40
  72.40
  72.40
  72.40
  72.90
  72.90
  73.00
  72.35
40
      อาหารบริโภค-ในบ้าน   PREPARED FOOD AT HOME
  68.40
  68.50
  68.50
  69.60
  69.70
  69.70
  69.70
  69.80
  69.80
  70.00
  70.10
  70.10
  69.49
41
      อาหารบริโภค-นอกบ้าน   FOOD AWAY FROM HOME
  74.90
  74.90
  75.00
  75.10
  75.20
  75.20
  75.20
  75.20
  75.20
  75.90
  75.90
  76.10
  75.32
42
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า   APPAREL AND FOOTWARE
  99.00
  99.00
  99.00
  99.10
  99.20
  99.20
  99.20
  99.20
  99.20
  99.20
  99.20
  99.30
  99.15
43
   ผ้าและเสื้อผ้า   CLOTH AND CLOTHINEG
  99.50
  99.40
  99.50
  99.50
  99.70
  99.70
  99.70
  99.70
  99.80
  99.80
  99.80
  99.80
  99.66
44
      บุรุษ   MEN
  97.20
  97.10
  97.20
  97.20
  97.20
  97.30
  97.30
  97.30
  97.30
  97.40
  97.40
  97.60
  97.29
45
      เครื่องแบบชาย   MEN'S UNIFORMS
101.30
101.40
101.50
101.50
101.50
101.80
101.80
101.80
102.30
102.30
102.30
102.30
101.82
46
      เสื้อบุรุษ   MEN'S SHIRTS
  94.70
  94.60
  94.70
  94.70
  94.80
  94.80
  94.80
  94.80
  94.80
  94.90
  94.90
  95.20
  94.81
47
      กางเกงบุรุษ   MEN' S TROUSERS
  94.40
  94.40
  94.40
  94.40
  94.40
  94.40
  94.40
  94.40
  94.40
  94.40
  94.40
  94.50
  94.41
48
      เสื้อผ้าบุรุษอื่นๆ   OTHERS
  96.90
  96.90
  97.00
  97.60
  97.60
  97.60
  97.60
  97.60
  97.60
  97.70
  97.70
  97.70
  97.46
49
      เครื่องประดับบุรุษ   MEN'S APPAREL
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.50
  98.50
  98.50
  98.50
  98.50
  98.68
50
      สตรี   WOMEN
  98.60
  98.60
  98.60
  98.60
  98.60
  98.60
  98.60
  98.60
  98.70
  98.70
  98.70
  98.70
  98.63
51
      ผ้าสตรี   WOMEN 'S CLOTHINGS
101.40
101.70
101.70
101.70
101.70
101.70
101.70
101.60
101.60
101.30
101.30
101.30
101.56
52
      เครื่องแบบหญิง   WOMEN'S UNIFORMS
  99.30
  99.30
  99.30
  99.30
  99.30
  99.50
  99.50
  99.50
  99.70
  99.70
  99.70
  99.70
  99.48
53
      เสื้อสตรี   WOMEN ' S BLOUSES
  97.90
  97.90
  97.90
  97.90
  97.90
  97.90
  97.90
  97.90
  97.90
  97.90
  97.90
  97.90
  97.90
54
      กางเกงสตรีและกระโปรงสตรี   WOMEN' S SLACKS
  97.80
  97.80
  97.80
  97.80
  97.90
  97.90
  97.90
  97.90
  97.90
  97.90
  97.90
  97.90
  97.87
55
      เสื้อผ้าสตรีอื่นๆ   OTHERS
  95.40
  95.30
  95.30
  95.40
  95.40
  95.40
  95.40
  95.50
  95.70
  95.70
  95.70
  95.70
  95.49
56
      เด็ก   CHILDREN
114.80
114.60
114.60
114.60
114.70
114.70
114.70
114.70
114.70
114.70
114.70
114.70
114.68
57
      เครื่องแบบเด็ก   SCHOOL CHILDREN'S UNIFORM
167.20
166.90
166.90
166.90
167.10
167.10
167.10
167.10
167.10
167.10
167.10
167.10
167.06
58
      เสื้อเด็ก   CHILDREN'S CLOTHES
  98.80
  98.80
  98.90
  98.90
  98.90
  98.90
  98.90
  98.90
  98.90
  98.90
  98.90
  98.90
  98.88
59
      กางเกงเด็ก   CHILDREN'S SHORTS
104.30
104.30
104.30
104.30
104.30
104.30
104.30
104.30
104.30
104.30
104.30
104.00
104.28
60
      เสื้อผ้าเด็กอื่นๆ   OTHERS
  99.00
  98.60
  98.60
  98.70
  98.70
  98.70
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.76
61
      ค่าจ้างตัดเย็บและอุปกรณ์   SEWING SERVICE AND ACCESSORIES
  93.20
  93.20
  93.20
  93.50
  93.80
  93.80
  93.80
  93.80
  93.80
  93.80
  93.80
  93.90
  93.63
62
      ค่าจ้าง   SEWING SERVICES
  93.30
  93.30
  93.30
  93.60
  93.90
  93.90
  93.90
  93.90
  93.90
  93.90
  93.90
  94.00
  93.73
63
   ผลิตภัณฑ์รองเท้า   FOOTWEAR
  96.20
  96.30
  96.30
  96.40
  96.40
  96.40
  96.40
  96.40
  96.40
  96.40
  96.50
  96.40
  96.38
64
      รองเท้าบุรุษ   MEN' S SHOES
  95.00
  95.10
  95.20
  95.30
  95.30
  95.30
  95.30
  95.30
  95.30
  95.30
  95.50
  95.50
  95.28
65
      รองเท้าหุ้มส้นบุรุษ   MEN'S LEATHER SHOES
  96.40
  96.40
  96.40
  96.40
  96.30
  96.30
  96.30
  96.30
  96.30
  96.30
  96.30
  96.30
  96.33
66
      รองเท้ากีฬาและผ้าใบบุรุษ   MEN'S SPORT SHOES
  97.60
  97.60
  97.60
  97.90
  97.90
  97.90
  97.90
  97.90
  97.80
  97.80
  97.80
  97.80
  97.79
67
      รองเท้าแตะบุรุษ   MEN' S SLIPPERS
  91.00
  91.50
  91.90
  91.90
  91.90
  91.90
  91.90
  91.90
  91.90
  92.00
  92.50
  92.60
  91.91
68
      รองเท้าสตรี   WOMEN' S SHOES
  97.20
  97.20
  97.20
  97.50
  97.50
  97.50
  97.40
  97.40
  97.40
  97.40
  97.40
  97.10
  97.35
69
      รองเท้าหุ้มส้นสตรี   WOMEN'S LEATHER SHOES
  99.40
  99.40
  99.40
  99.40
  99.40
  99.40
  99.40
  99.40
  99.40
  99.40
  99.40
  99.40
  99.40
70
      รองเท้ากีฬาและผ้าใบสตรี   WOMEN'S SPORT SHOES
  98.50
  98.50
  98.50
  98.50
  98.50
  98.50
  98.50
  98.50
  98.50
  98.50
  98.50
  98.50
  98.50
71
      รองเท้าแตะสตรี   WOMEN'S SLIPPERS
  95.00
  95.00
  95.00
  95.50
  95.50
  95.50
  95.40
  95.30
  95.30
  95.30
  95.40
  94.90
  95.26
72
      รองเท้าเด็ก   CHILDREN' S SHOES
  97.40
  97.40
  97.30
  97.40
  97.30
  97.30
  97.30
  97.30
  97.40
  97.40
  97.40
  97.30
  97.35
73
      รองเท้าหุ้มส้นเด็ก   CHILDREN' S CANVAS SHOES
  99.00
  99.00
  99.00
  99.00
  98.90
  98.90
  98.90
  98.90
  99.10
  99.10
  99.10
  98.90
  98.98
74
      รองเท้ากีฬาและผ้าใบเด็ก   CHILDREN'S SPORT SHOES
  96.00
  96.00
  95.90
  96.00
  96.00
  96.00
  96.00
  96.00
  96.00
  96.00
  96.00
  96.00
  95.99
75
      รองเท้าแตะเด็ก   CHILDREN'S SLIPPERS
  96.90
  96.90
  96.90
  96.90
  96.90
  96.90
  96.90
  96.90
  96.90
  96.90
  96.90
  96.90
  96.90
77
หมวดเคหสถาน   HOUSING AND FURNISHING
  95.50
  95.30
  95.30
  95.30
  95.40
  95.30
  95.20
  95.20
  95.20
  95.10
  95.20
  95.30
  95.28
78
   ค่าที่พักอาศัย   SHELTER
  95.00
  95.00
  95.10
  95.10
  95.20
  95.40
  95.20
  95.20
  95.20
  95.30
  95.30
  95.30
  95.19
79
      ค่าเช่า   HOUSE RENT
  95.40
  95.40
  95.50
  95.60
  95.60
  95.70
  95.60
  95.60
  95.60
  95.60
  95.60
  95.60
  95.57
80
      วัสดุก่อสร้าง   CONSTRUCTION MATERIALS
  88.60
  88.70
  88.70
  88.70
  88.80
  89.00
  89.00
  89.10
  89.10
  89.20
  89.20
  90.20
  89.03
81
      ค่าแรง   LABOUR COST
  86.20
  86.40
  86.40
  86.40
  86.50
  86.50
  86.50
  87.40
  87.40
  87.40
  87.90
  89.30
  87.03
82
      อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน   HOUSE-REPARATION-EQUIPMENT
  95.20
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.80
  98.50
83
   ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำประปาและแสงสว่าง   ELECTRICITY, FUEL AND WATER SUPPLY
  96.30
  95.40
  95.40
  95.40
  95.40
  94.10
  94.10
  94.10
  94.10
  93.60
  93.70
  94.20
  94.65
84
      ไฟฟ้า   ELECTRICITY
104.60
102.90
102.90
102.90
102.90
101.00
101.00
101.00
101.00
100.30
100.30
100.30
101.76
85
      เชื้อเพลิงในบ้าน   FUEL
  70.40
  70.40
  70.40
  70.40
  70.40
  70.40
  70.40
  70.40
  70.50
  70.50
  70.70
  75.30
  70.85
86
      น้ำประปา   WATER SUPPLY
  87.50
  87.50
  87.50
  87.50
  87.50
  87.50
  87.50
  87.50
  87.50
  87.50
  87.50
  87.50
  87.50
87
      แสงสว่าง   LIGHT
  96.80
  96.90
  96.90
  96.90
  96.80
  96.80
  96.80
  96.80
  96.80
  97.20
  97.00
  97.00
  96.89
88
   สิ่งทอสำหรับใช้ในบ้าน   TEXTILE - HOUSE FURNISHING
  93.20
  93.20
  93.20
  93.40
  93.50
  93.50
  93.50
  93.50
  93.50
  93.50
  93.60
  93.60
  93.43
89
   เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดในบ้าน   MISCELLANEOUS APPLIANCES
  87.20
  87.30
  87.30
  87.30
  87.30
  87.30
  87.30
  87.30
  87.30
  87.30
  87.50
  87.60
  87.33
90
   เครื่องแต่งบ้านและบริภัณฑ์อื่นๆ   HOUSEHOLD FURNISHINGO AND EQUIPMENTS
101.10
101.00
101.00
101.10
101.20
101.20
101.20
101.20
101.20
101.20
101.30
101.30
101.17
91
      เครื่องแต่งบ้าน   FURNITURES
  96.10
  96.00
  96.00
  96.20
  96.50
  96.50
  96.50
  96.50
  96.30
  96.50
  96.70
  96.70
  96.38
92
      บริภัณฑ์อื่น ๆ   EQUIPMENTS
102.70
102.70
102.70
102.70
102.70
102.70
102.70
102.80
102.80
102.80
102.80
102.80
102.74
93
   สิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด   CLEANIMG SUPPLIES
  84.00
  84.00
  84.10
  84.00
  84.20
  84.60
  84.20
  84.20
  84.10
  84.30
  84.40
  84.80
  84.24
95
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล   MEDICAL AND PERSONAL CARE
  92.30
  92.40
  92.40
  92.40
  92.40
  92.40
  92.50
  92.60
  92.60
  92.50
  92.60
  92.60
  92.48
96
   ค่าตรวจรักษาและค่ายา   MEDICAL CARE
  93.60
  93.70
  93.70
  93.70
  93.70
  93.70
  94.00
  94.00
  94.00
  94.00
  94.00
  94.00
  93.84
97
      ค่ายาและเวชภัณฑ์   DRUGS AND MEDICAL CARE COMMODITIES
  90.70
  91.00
  91.10
  91.00
  91.00
  91.00
  91.00
  91.10
  91.00
  91.00
  90.90
  91.00
  90.98
98
      ค่ายา   DRUGS
  90.90
  91.20
  91.30
  91.30
  91.30
  91.30
  91.30
  91.40
  91.10
  91.20
  91.10
  91.30
  91.23
99
      เวชภัณฑ์   MEDICAL CARE COMMODITIES
  84.40
  84.40
  84.40
  84.40
  84.40
  84.40
  84.40
  84.40
  84.40
  84.40
  84.40
  84.40
  84.40
100
      ค่ารักษาพยาบาล   MEDICAL CARE SERVICES
  94.20
  94.20
  94.20
  94.20
  94.20
  94.20
  94.60
  94.60
  94.70
  94.70
  94.70
  94.70
  94.43
101
      คนไข้นอก   OUT-PATIENT
  94.20
  94.20
  94.20
  94.20
  94.20
  94.20
  94.50
  94.50
  94.50
  94.50
  94.50
  94.60
  94.36
102
      ค่าตรวจโรครักษา ค่าบริการ และค่ายาของคนไข้นอก   EXAMINATION FEES
  94.20
  94.20
  94.20
  94.20
  94.20
  94.20
  94.40
  94.40
  94.40
  94.40
  94.40
  94.40
  94.30
103
      ค่าทำฟัน   DENTAL FEE
  86.00
  86.00
  86.00
  86.00
  86.00
  86.30
  86.50
  86.50
  86.90
  86.90
  86.90
  87.20
  86.43
105
      ค่าบริการอื่น ๆ   OTLIER SERVICES CHARGE
  96.00
  96.00
  96.00
  96.00
  96.00
  96.00
  96.00
  96.00
  96.00
  96.00
  96.00
  96.00
  96.00
106
      คนไข้ใน   IN-PATIENT
  93.60
  93.60
  93.60
  93.60
  93.60
  93.60
  94.30
  94.40
  94.40
  94.40
  94.40
  94.40
  93.99
107
      ค่าห้องพักคนไข้   HOSPITAL EXPENDITURES
  92.30
  92.30
  92.30
  92.30
  92.30
  92.30
  93.00
  93.00
  93.00
  93.00
  93.00
  93.00
  92.65
109
   ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล   PERSONAL CARE EXPENDITURES
  90.10
  90.10
  90.10
  90.10
  90.20
  90.10
  90.20
  90.30
  90.20
  90.10
  90.30
  90.30
  90.18
110
      ค่าของใช้ส่วนบุคคล   PERSONAL CARE ITEMS
  90.90
  90.90
  90.90
  90.90
  90.90
  90.80
  90.90
  91.10
  90.90
  90.80
  91.00
  91.10
  90.93
111
      ค่าบริการส่วนบุคคล   PERSONAL CARE SERVICES
  86.70
  87.00
  87.00
  87.00
  87.10
  87.10
  87.10
  87.10
  87.30
  87.30
  87.30
  87.30
  87.11
112
   ค่าบัตรประกันสุขภาพและประกันชีวิต   HEALTH AND LIFE INSUREANCES
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
113
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร   TRANSPORTATION AND COMMUNICATION
  98.60
  98.70
100.30
102.10
103.40
103.40
103.40
102.10
103.40
104.90
107.10
107.70
102.93
114
   ค่าโดยสารสาธารณะ   PUBLIC TRANSPORTATION SERVICES
103.00
103.00
103.10
103.10
103.20
103.20
103.20
103.20
103.20
104.30
104.90
105.30
103.56
115
      ค่าโดยสารในท้องถิ่น   LOCAL TRANSPORTATION SERVICES
  95.40
  95.40
  95.50
  95.50
  95.50
  95.50
  95.60
  95.60
  95.60
  96.40
  96.90
  97.60
  95.88
116
      ค่าโดยสารนอกท้องถิ่น   TRAVEL OUT OF AREA TRANS. SERVICES
126.80
127.10
127.10
127.10
127.40
127.30
127.30
127.30
127.30
128.60
129.70
129.60
127.72
117
   ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง   VEHICLES AND VEHICLE OPERATION
  93.00
  93.20
  96.30
  99.30
101.60
101.80
101.60
  99.50
101.90
104.10
107.60
108.50
100.70
118
      ค่าซื้อยานพาหนะ   VEHICLES PURCHASHING AND EQUIPMENTS
  96.40
  96.40
  96.80
  96.80
  96.80
  96.80
  96.80
  96.80
  96.80
  97.30
  97.40
  97.50
  96.88
119
      ยานพาหนะ   VEHICLES
  96.70
  96.70
  97.10
  97.10
  97.10
  97.10
  97.10
  97.00
  97.00
  97.50
  97.60
  97.50
  97.13
120
      อุปกรณ์ยานพาหนะ   VEHICLES EQUIPMENTS
  85.30
  85.40
  86.30
  86.30
  86.30
  87.10
  87.30
  88.10
  88.50
  89.70
  91.10
  92.50
  87.83
121
      น้ำมันเชื้อเพลิง   MOTOR FUEL
  84.00
  84.20
  88.60
  92.80
  96.40
  96.40
  96.40
  93.30
  96.50
  99.60
104.60
105.90
  94.89
122
      ค่าบริการบำรุงรักษายานยนต์   MAINTENANCE SERVICE EXPENDITURE
  93.20
  93.20
  93.20
  93.20
  93.30
  93.30
  93.30
  93.30
  93.50
  93.50
  93.50
  93.50
  93.33
123
   ค่าภาษีและประกันภัยรถยนต์   REGISTRATION FEES AND AUTO INSURANCE
104.10
104.10
104.10
104.10
104.10
104.10
104.10
104.10
104.10
104.10
104.10
104.10
104.10
124
      ค่าภาษี   REGISTRATION FEES
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
125
      ค่าประกันภัยรถ   AUTO INSURANCE
105.40
105.40
105.40
105.40
105.40
105.40
105.40
105.40
105.40
105.40
105.40
105.40
105.40
127
   การสื่อสาร   COMMUNICATION AND EQUIPMENTS
101.20
101.20
101.20
101.20
101.20
101.10
101.10
101.10
101.10
101.00
100.90
100.90
101.10
128
      ค่าบริการการสื่อสาร   COMMUNICATION SERVICES
100.40
100.40
100.40
100.40
100.40
100.40
100.40
100.40
100.40
100.40
100.40
100.40
100.40
129
      เครื่องรับอุปกรณ์สื่อสาร   COMMUNICATION EQUIPMENT
126.50
126.20
125.90
125.90
124.60
122.60
122.40
121.80
121.30
118.60
118.20
117.30
122.61
130
หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา   RECREATION AND EDUCATION
105.30
105.20
105.20
105.30
105.50
105.50
106.50
106.50
106.50
106.50
106.80
106.80
105.97
131
   การบันเทิงและการอ่าน   RECREATION AND READING
  96.40
  96.40
  96.40
  96.40
  96.40
  96.40
  98.50
  98.50
  98.40
  98.50
  98.50
  98.50
  97.44
132
      ค่าธรรมเนียมและค่าสมาชิก   FEES AND MEMBERSHIPS
  94.10
  94.10
  94.20
  94.20
  94.20
  94.20
  94.20
  94.20
  94.20
  94.50
  94.50
  94.50
  94.26
133
      ค่าอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเล่น   SPORTS EQUIPMENTS AND TOYS
  98.50
  98.40
  98.50
  98.60
  98.60
  98.60
  98.80
  98.80
  98.80
  98.90
  98.90
  98.90
  98.69
134
      ของเล่น   TOYS
  96.10
  96.10
  96.10
  96.20
  96.30
  96.30
  96.30
  96.40
  96.40
  96.70
  96.80
  96.80
  96.38
135
      ค่าถ่ายรูปและค่าฟิล์ม   PHOTO AND FILM
105.30
105.40
105.40
105.50
105.50
105.50
105.50
105.50
105.50
105.50
105.50
105.50
105.47
136
      ค่าการบันเทิง   ENTERTAINMENT
100.20
100.10
100.30
100.30
100.30
100.30
100.30
100.30
100.30
100.30
100.30
100.30
100.28
137
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง   PET EXPENSES
  94.70
  94.70
  94.90
  94.90
  95.00
  95.00
  95.80
  95.80
  95.90
  95.90
  95.90
  95.90
  95.37
138
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำสวนประดับบ้าน   GARDEN DESIGN EXPENSE
  95.90
  95.90
  95.90
  95.90
  95.90
  96.20
  96.20
  96.20
  96.20
  96.20
  96.20
  96.20
  96.08
139
      ค่าอุปกรณ์การบันเทิง   RECREATION EQUIPMENT EXPENSES
103.80
103.80
103.70
103.60
103.60
103.50
103.50
103.50
103.40
103.30
103.30
103.30
103.53
140
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอ่าน   READING EXPENSES
  83.10
  83.10
  83.10
  83.10
  83.10
  83.10
  93.20
  93.20
  93.20
  93.20
  93.20
  93.20
  88.15
141
   การศึกษา   EDUCATION
117.90
117.90
117.90
118.00
118.30
118.30
118.30
118.30
118.30
118.30
119.00
119.00
118.29
142
      ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา   TUITIONS AND FEES
  96.30
  96.30
  96.30
  96.50
  96.90
  96.90
  96.90
  96.90
  96.90
  96.90
  97.40
  97.40
  96.80
144
      การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ   SECONDARY SCHOOL
  99.10
  99.10
  99.10
  99.60
  99.90
  99.90
  99.90
  99.90
  99.90
  99.90
100.80
100.80
  99.83
145
      การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ด้านเทคนิคและอาชีวะ   DIPLOMA SCHOOL
  96.70
  96.70
  96.70
  96.90
  98.30
  98.30
  98.30
  98.30
  98.30
  98.30
  98.20
  98.20
  97.77
146
      การศึกษาระดับอุดมศึกษา   UNIVERSITY
  95.80
  95.80
  95.80
  95.80
  95.90
  95.90
  95.90
  95.90
  95.90
  95.90
  96.30
  96.30
  95.93
147
      ค่าเรียนพิเศษ   SPECIALL LESSONS
  97.40
  97.40
  97.40
  97.40
  97.40
  97.40
  97.40
  97.40
  97.40
  97.40
  97.40
  97.40
  97.40
148
      หนังสือและอุปกรณ์การศึกษา   EDNCATION BOOKS AND SUPPLIES
2,695.40
2,695.40
2,695.40
2,695.40
2,695.40
2,695.40
2,695.40
2,695.40
2,695.40
2,695.40
2,695.40
2,695.40
2,695.40
149
      อุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษา   EDUCATION SUPPLIES
677.50
677.50
677.50
677.50
677.50
677.50
677.50
677.50
677.50
678.20
678.20
678.20
677.68
153
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์   TOBACCO AND ALCOHOLIC BEVERAGES
  72.60
  72.50
  72.60
  72.40
  72.40
  72.60
  72.60
  72.80
  74.60
  74.70
  74.70
  74.60
  73.26
154
   ผลิตภัณฑ์ยาสูบ   TOBACCO PRODUCTS
  67.60
  67.60
  67.60
  67.60
  67.60
  67.60
  67.60
  67.60
  70.80
  70.90
  70.90
  70.90
  68.69
155
   เครื่องดื่มมีแอลกอฮอลล์   ALCOHLIC BEVERAGES
  76.70
  76.60
  76.60
  76.30
  76.40
  76.80
  76.90
  77.00
  77.60
  77.70
  77.60
  77.50
  76.98
156
      ผลิตภัณฑ์เบียร์   BEERS
  75.90
  75.90
  75.80
  75.40
  75.40
  75.40
  75.40
  75.80
  75.80
  75.90
  75.40
  75.40
  75.63
157
      ผลิตภัณฑ์ไวน์   WINE
  90.90
  91.10
  91.10
  90.80
  91.20
  91.10
  92.20
  92.10
  92.70
  92.80
  93.50
  93.50
  91.92
158
      ผลิตภัณฑ์สุรา   LIQUOR PRODUCTS
  77.90
  77.80
  78.10
  78.00
  78.20
  78.90
  79.10
  79.10
  80.30
  80.40
  80.70
  80.70
  79.10
159
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม   NON-FOOD AND BEVERAGES
  96.10
  96.00
  96.70
  97.40
  97.90
  97.90
  97.90
  97.40
  98.10
  98.60
  99.40
  99.60
  97.75
160
   ไม่รวมอาหาร เครื่องดื่ม และพลังงาน   EXCLUDE FOOD AND ENERGY
  96.30
  96.30
  96.30
  96.30
  96.40
  96.50
  96.50
  96.60
  96.70
  96.90
  96.90
  97.00
  96.56
161
   อาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมอาหารสด)   FOOD EXCLUDE RAW FOOD
  72.10
  72.20
  72.20
  72.60
  72.70
  72.80
  72.90
  73.00
  73.00
  73.40
  73.40
  73.70
  72.83
162
กลุ่มอาหารสดและพลังงาน   RAW FOOD AND ENERGY
  68.10
  67.10
  68.50
  70.50
  72.00
  71.90
  71.80
  70.60
  71.70
  73.20
  74.10
  74.00
  71.13
163
   อาหารสด   RAW FOOD
  58.30
  57.10
  57.80
  59.30
  60.40
  60.50
  60.50
  59.70
  60.10
  61.50
  61.20
  60.70
  59.76
164
   พลังงาน   ENERGY
  87.70
  87.30
  90.20
  93.30
  95.70
  95.20
  95.20
  93.00
  95.20
  97.10
100.60
101.70
  94.35
165
   ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน   EXCLUDE RAW FOOD AND ENERGY
  88.70
  88.70
  88.80
  88.90
  88.90
  89.00
  89.10
  89.10
  89.30
  89.60
  89.60
  89.70
  89.12
166
   ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ไม่รวมค่าเช่าบ้าน)   EXCLUDE RAW FOOD, ENERGY AND HOUSE RENT
  87.10
  87.20
  87.20
  87.40
  87.50
  87.50
  87.70
  87.70
  87.90
  88.20
  88.30
  88.40
  87.68
167
      น้ำมัน 91 , 95 , ดีเซล   DIESEL, 91 AND 95
  83.90
  84.10
  88.60
  93.00
  96.60
  96.60
  96.50
  93.40
  96.60
  99.70
104.90
106.30
  95.02
168
      CPI ไม่รวมน้ำมัน 91 , 95 , ดีเซล   CPI EXCLUDE FUEL
  82.50
  82.20
  82.30
  83.00
  83.30
  83.30
  83.30
  83.00
  83.40
  83.90
  83.90
  83.80
  83.16