กระทรวงพาณิชย์ ENGLISH BUREAU OF TRADE AND ECONOMIC INDICES
<<เป็นองค์กรนำที่ผลักดันตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจการค้าตามมาตรฐานสากลให้เป็นที่รู้จัก   และใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง >>

หน้าหลัก

ข่าวและกิจกรรม

กระดานถาม-ตอบ

             ตารางเวลาเผยแพร่

  ติดต่อสำนักฯ

 
สมัครสมาชิกรับข้อมูลดัชนีทาง Email

สมัครสมาชิกตอบแบบสอบถาม

ส่งข้อมูลดัชนีให้กับสมาชิก (ผู้ดูแลระบบ)

เข้าสู่ระบบ
ออกจากระบบ

 
 
สมัครสมาชิกตอบแบบสอบถาม

  ชื่อ
นามสกุล
  User name
  Password
  Verify Password
  ชื่อบริษัท หรือ
หน่วยงานของท่าน
ประเภทหน่วยงาน
  ที่อยู่ในการติดต่อ
  ถนน/ซอย
  จังหวัด
อำเภอ/เขต
  ตำบล/แขวง
รหัสไปรณีย์
  เบอร์โทร ์ แฟกซ
  E-Mail Address

  : : ประเภทแบบสอบถามที่ต้องการตอบ
  ภาวะธุรกิจส่งออก(รายเดือน)
  ภาวะธุรกิจส่งออก(รายไตรมาส)
  ภาวะธุรกิจทั่วไป
  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและภาคบริการ
  ความคิดเห็นของผู้ใช้ข้อมูลราคาและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 
 

© สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
โทร. (0 2507 5793) โทรสาร (0 2507 5825), (0 2507 5806)