ราคาเหล็ก ตัว H
ผู้ถาม : ธนกร
วันที่ :13/6/2549 6:44:45
e-mail :lextanakorn@yahoo.com
IP_ADDRESS:58.10.96.140
1/ ขอราคาเหล็กตัว C 75X45X15X2.3mm (กรุงเทพฯ) เหล็กตัว H 100X100X6X8mm ราคาเหล็กตัว H 150X100X6X9mm ราคาเหล็กตัว H 150X150X6X10mm ราคาเหล็กตัว H 200X200X6X12mm ราคาเหล็กตัว H 300X200X6X12mm 2/ นำหนัก เหล็ก เหล่านี้ ยาว 1 เมตร ผู้รับเหมาเสนอราคามาเป็นกิโลกรัมละ 35 บาท 3/ ผมจะหาราคากลาง metal sheet ฉีดโฟมกันเสียงได้ที่ใหน

 คำตอบที่ (1) ราคาเหล็ก ตัว H
ผู้ตอบ: กลุ่ม ดส.
วันที่ :14/6/2549 16:19:41
e-mail : construc@moc.go.th
IP_ADDRESS: 10.4.6.82
1. ราคาเหล็กตัว C และเหล็กตัว H ราคาขายส่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าขนส่ง ราคาปัจจุบันประมาณกิโลกรัมละ 23 - 24 บาท
2. น้ำหนักเหล็กต่อความยาว 1 เมตร
เหล็กตัว C ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. น้ำหนัก 3.25 กก./1 เมตร
เหล็กตัว H ขนาด 100 x 100 x 6 x 8 มม. น้ำหนัก 17.2 กก./1 เมตร
เหล็กตัว H ขนาด 150 x 100 x 6 x 9 มม. น้ำหนัก 21.1 กก./1 เมตร
เหล็กตัว H ขนาด 150 x 150 x 7 x 10 มม. น้ำหนัก 31.5 กก./1 เมตร
เหล็กตัว H ขนาด 200 x 200 x 8 x 12 มม. น้ำหนัก 49.9 กก./1 เมตร
เหล็กตัว H ขนาด 294 x 200 x 8 x 12 มม. น้ำหนัก 56.8 กก./1 เมตร