บทสรุปผู้บริหาร (ดัชนีเศรษฐกิจการค้า)
 
ปีที่ต้องการ


ประเทศไทย ประจำปี 2563

 
 มกราคม
 กุมภาพันธ์
 มีนาคม
 เมษายน
 พฤษภาคม
 มิถุนายน
 กรกฎาคม
 สิงหาคม
 กันยายน
 ตุลาคม
 พฤศจิกายน
 ธันวาคม