ผู้จัดการบริการ   กลุ่ม มศ.
(0 2507 7000)

 
ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
 
ปีที่ต้องการ


ปี 2562
 
 มกราคม
 กุมภาพันธ์
 มีนาคม
 เมษายน
 พฤษภาคม
 มิถุนายน
 กรกฎาคม
 สิงหาคม
 กันยายน
 ตุลาคม
 พฤศจิกายน
 ธันวาคม