อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาส่งออกเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าของ ประเทศไทย

ปีฐาน 2553

กรุณาเลือกปี